Service- en reparatie informatie voor de professionele reparateur of professionele serviceorganisatie.

Vanaf 1 maart 2021 kunt u, als professionele reparateur of professionele serviceorganisatie, toegang krijgen tot technische informatie om reparaties aan huishoudelijke Liebherr apparaten te verrichten.

Indien u of uw organisatie hiervan gebruik wilt maken, dan is het mogelijk om een abonnement af te sluiten voor een periode van een kalenderjaar.

U of uw organisatie krijgt dan toegang tot:

  • Schema’s;
  • Explosietekeningen;
  • Informatie over onderdelen en diagnose (zoals de theoretische minimale en maximale meetwaarden);
  • Diagnostische foutcodes (indien van toepassing);
  • In het koelapparaat opgeslagen gegevens van gemelde incidenten (indien van toepassing);
  • Lijst met de noodzakelijke reparatie- en testapparatuur.

Indien u van deze service gebruik wilt maken, kunt u onderstaande voorwaarden downloaden en deze volledig ingevuld met de juiste bijlage mailen naar service@cinem.be.© 2024 Liebherr Appliances Belgium NV Alle rechten voorbehouden.