Privacyverklaring

Dit document beschrijft ons beleid ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw privacy is gewaarborgd.
Liebherr Appliances Belgium NV respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens. Wij nemen hiervoor de technische en organisatorische maatregelen die volgens de geldende wet- en regelgeving zijn vereist.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om:

  • aangekochte producten af te leveren
  • servicebezoeken uit te voeren
  • garanties op producten en reparaties (servicehistorie) te bepalen
  • onze digitale nieuwsbrief FreshMAG te versturen
  • te communiceren met dealers en dealermedewerkers

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?
Bij aankoop van producten
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en IBAN-nummer.

Bij servicebezoeken
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en IBAN-nummer.

Bij aanmelding voor onze digitale nieuwsbrief FreshMAG
Naam en e-mailadres.

Bij deelname aan consumentenacties
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres

Bij gebruik dealerwebsite www.lhis.be
Naam, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Bezoek aan onze websites.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Wij delen persoonsgegevens alleen met derden indien noodzakelijk voor onze dienstverlening, bedrijfsvoering, of om een wettelijke reden. Dit kunnen zijn: opslag- en distributiepartners, webhostingpartners, dealers, accountants of bevoegde instanties.

Vragen, inzage, correctie of verwijdering.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten, service of garantie of zo lang als de vereiste wettelijke bewaarplicht. U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen aan privacy@cinem.be. Afmelden voor of het wijzigen van de frequentie van de FreshMAG nieuwsbrief kan via een link onderaan deze nieuwsbrief.

Deze privacyverklaring zullen wij indien nodig aanpassen.© 2024 Liebherr Appliances Belgium NV Alle rechten voorbehouden.