Veelgestelde vragen

Energielabel en -verbruik

Mijn vorige apparaat had energielabel A++ waarom zijn de nieuwe modellen minder zuinig?

Vanaf 1 maart 2021 werd het nieuwe Europese energielabel voor elektrische apparatuur ingevoerd. Tot die datum was het oude label van toepassing. In de overgangsfase voegen wij daarom beide versies bij onze apparaten.

Met de hervorming van het energielabel zijn de apparaten weer over de energieklassen A tot en met G verdeeld. Dat maakt het voor u weer overzichtelijker. Energiezuinige apparaten zijn daarmee sneller en duidelijker te herkennen. Veel apparaten die voorheen het meest zuinige A+++ energielabel hadden, vallen nu in energieklasse D of E. Zo wordt er ruimte gecreëerd voor nog efficiëntere apparaten in de toekomst.

De Europese Unie heeft bovendien nieuwe meetnormen vastgesteld voor het nieuwe energielabel. Dit betekent dat het energieverbruik, de inhoud en het geluidsniveau op een andere manier gemeten worden dan voorheen. Daarom kunnen de waardes op het nieuwe label verschillen van het oude label, ondanks dat het apparaat technisch onveranderd is gebleven.

Voor alle duidelijkheid; uw nieuwe Liebherr is niet ineens minder zuinig. De nieuwe energie-efficiëntieklasse van uw apparaat voldoet aan hetzelfde hoge niveau als de klasse op het moment van aankoop.

Meer informatie over het nieuwe energielabel.

Mijn energieverbruik wijkt af van het energielabel

Uw werkelijke energieverbruik zal altijd afwijken van de waarde zoals vermeld op het energielabel. Het op het label vermelde energieverbruik is het resultaat van een meting zoals de EU deze conform gestandaardiseerde richtlijnen voorschrijft. Alle producenten zijn verplicht volgens deze methode te meten. Voordeel is dat u hierdoor koel- en/of vriesapparaten van verschillende merken met elkaar kunt vergelijken.

Maar een huishouden is natuurlijk niet gestandaardiseerd.
De volgende factoren beïnvloeden het energieverbruik van uw apparaat:

 • De temperatuur van de producten voordat ze in het apparaat worden geplaatst;
 • De hoeveelheid en structuur van de producten die in het apparaat worden bewaard;
 • De ingestelde temperatuur van het apparaat;
 • Het ineens plaatsen van een grote hoeveelheid levensmiddelen in het apparaat en daarbij het wel of niet gebruiken van de SuperFrost of SuperCool functie (afhankelijk van het model);
 • De plaatsing van het apparaat naast warmtebronnen zoals verwarmingsradiatoren, oven/fornuis, wasdroger of positie t.o.v. de ramen en zonlicht;
 • Het aantal en tijdsduur van de deuropeningen;
 • De omgevingstemperatuur in de ruimte waar het apparaat is geplaatst;
 • De ventilatiemogelijkheden van het apparaat voor het afvoeren van de warmte;
 • De mate waarin de condensor stofvrij is, zodat deze voldoende warmte kan afgeven:
 • De afstand van het apparaat t.o.v. de muur zodat het apparaat voldoende warmte aan de achterkant kan afvoeren.

Opmerking: Wij willen u erop attent maken dat eenvoudige energiemeters vaak een (grote) afwijking vertonen ten opzichte van geijkte meetapparatuur.

Hoe wordt de capaciteit van een wijnkast gemeten?

De capaciteit van wijnkasten wordt uitgedrukt in aantal flessen. Hierbij wordt altijd uitgegaan van flessen van het Bordeauxformaat. De Bourgognefles is dikker en heeft wat afhangende ‘schouders’. In een wijnkoelkast passen dus altijd meer Bordeauxflessen dan Bourgogneflessen.

Garantie en extra zekerheid

Welke apparaten komen in aanmerking voor gratis 8 jaar zekerheid?

Alle huishoudelijke apparaten verkocht vanaf 20/02/2024 komen gratis in aanmerking voor 8 jaar zekerheid. Van het derde tot en met het achtste jaar na aankoopdatum betaalt u in het geval van een storing niet voor onderdelen en arbeidsloon. U betaalt dan uitsluitend de voorrijkosten van € 96,80 incl. BTW (prijsniveau 2024).

Wat kost een reparatie buiten de garantieperiode?

Vaak kunt u een storing zelf verhelpen. Via de tips in de gebruiksaanwijzing of deze rubriek kunt u vaststellen of een bezoek van een technicus echt noodzakelijk is. Wij maken u erop attent dat er bij een onnodig bezoek kosten in rekening gebracht zullen worden.

Het starttarief van een servicebezoek is € 136,00 incl BTW (prijsniveau 2024). Dit starttarief is opgebouwd uit de voorrijkosten, 12 minuten arbeidsloon en administratiekosten. Administratiekosten ten bedrage van € 15 incl. btw vervallen bij contante betaling aan onze technicus (contant geld of kaart).

Wanneer de technicus bij een ingeplande herstelling niemand thuis aantreft zullen de kosten van het starttarief in rekening worden gebracht.

Is de 8 jaar zekerheid op Liebherr apparaten overdraagbaar?

Ja. Het 8 jaar zekerheidscertificaat is apparaat gebonden en gaat mee naar de nieuwe eigenaar.

Heb ik recht op garantie als ik een apparaat in het buitenland aanschaf?

Wanneer een in het buitenland gekocht product of een door derde geïmporteerd product bij Liebherr Appliances Belgium N.V. wordt aangeboden voor service- of garantieverlening zal Liebherr Appliances Belgium N.V. u terugverwijzen naar de partij waarmee u de koopovereenkomst heeft gesloten (uw leverancier). Deze zal vervolgens de aanvraag voor service of garantieafwikkeling met zijn toeleverancier moeten opnemen. Garantievoorwaarden in het buitenland kunnen afwijken.

Voor een optimale service en garantieverlening wijzen wij u erop altijd te informeren of het door u aan te schaffen product afkomstig is van Liebherr Appliances Belgium N.V.

Gebruik en onderhoud

Hoe komt het dat mijn koperen leidingen zwart zijn geworden?

Hier gaat steeds een geurhinder (amoniak) mee gepaard. Bij een permanente amoniakgeur kan de oorzaak bij de afvoerleidingen of de septische put liggen. Indien deze leidingen niet geurdicht afgesloten werden, komen de amioniakdampen – afkomstig van o.a. de urine – vrij en tasten ze het koper aan. Na verloop van tijd ontstaan er dan lekken.

Indien de geurhinder niet (meer) aanwezig is, kunnen producten die bijvoorbeeld bij schilderwerken gebruikt werden, aan de basis liggen van de aantasting. Producten voor het ontvetten van muren, uitkuisen van verfborstels, … bevatten amoniak.

Dergelijke pannes die het gevolg zijn van bovenvermelde oorzaken vallen niet onder garantie.

Wanneer ik de koelkast kouder wil zetten moet ik dan naar een hoger of een lager cijfer draaien?

De cijfers op de thermostaatknop staan voor het koudeniveau binnenin de koelkast. Hoe lager het cijfer des te hoger (warmer) zal de temperatuur in het koelgedeelte zijn.

Ik heb rijpvorming op de rand van mijn diepvrieskist

In de lucht bevindt zich vocht. Warme lucht kan meer vocht vasthouden dan koude lucht. Bij het openen van de diepvrieskist zal de warme lucht in aanraking komen met de koude kunststof rand van de diepvrieskist. Het vocht uit de warme lucht zet zich dan onmiddellijk als rijp af op deze rand. Door het rijplaagje te verwijderen met de bijgeleverd ijsschraper voorkomt u dat de rijplaag steeds dikker wordt en dat de deksel niet meer goed sluit, waardoor een nog veel sterkere rijpgroei zal ontstaan. Het afgeschraapte rijp mag zonder meer in de kist vallen, daar dit “ijs” droog gevroren is en nergens meer aan vast zal vriezen. Tijdens de grote schoonmaakbeurt, die één of tweemaal per jaar moet plaatsvinden, zal het ijs met het overige dooiwater wegstromen.

Waarom deed dit zich niet voor bij “oudere”kisten?

De bovenste leiding van de verdamper ligt bij oudere kisten 18 cm onder de rand van de kist. Bij de nieuwe diepvrieskisten is dit slechts 6,5 cm. Bij oudere kisten moest, om de temperatuur van -18°C bovenin de kist te bereiken, de thermostaat veel hoger worden gezet dan bij de nieuwere kisten het geval is. Dit levert een belangrijke energiebesparing op.

In het dekselrubber bevinden zich op verschillende plaatsen perforaties. Deze kleine gaatjes zorgen ervoor, dat de kist zich na openen en weer sluiten niet langdurig vacuüm kan zuigen, waardoor de kist niet meer kan worden geopend. Ter hoogte van deze perforaties zal meer rijpvorming optreden. Dit is volstrekt normaal.

Enige rijpvorming op de rand van de diepvrieskist is het gevolg van een energiebesparende maatregel en is niet geheel te voorkomen.

IJsblokjes uit IceMaker hebben een vreemde smaak

Alle materialen en componenten (inclusief het koelsysteem en de isolatie) van een Liebherr zijn volledig hygiënisch en voldoen aan de strengste eisen die gesteld worden aan de volksgezondheid. Een vreemde smaak van de ijsklontjes kan daardoor niet ontstaan door de IceMaker. Een niet originele aansluitslang (bijvoorbeeld slang voor wasautomaat), aluminium waterleiding of kraan die niet geschikt is voor drinkwater (wasmachinekraan) kunnen een (chemische) smaak aan het water afgeven.

Controleer of de originele aansluitslang is gebruikt. Controleer of het water uit een andere kraan hetzelfde smaakt als het water uit de kraan waarop de IceMaker is aangesloten. Welke waterleiding ligt er (nieuwbouw vaak aluminium met plastic binnenmantel)?

Een oplossing bij veelal goedkopere kranen kan zijn om het plastic busje te vervangen door een ouderwets rubbertje (zit onder de zwarte knop in de kraan).

Wat is het verschil tussen een koel-vriescombinatie met en zonder DuoCooling?

Van buiten zien alle modellen met twee deuren, één voor het koelgedeelte en één voor het vriesgedeelte, er hetzelfde uit. Er is echter een groot verschil tussen koel-vriescombinaties met en zonder DuoCooling. Koel-vriescombinaties met DuoCooling hebben een gescheiden regeling en aparte temperatuursensoren voor het koel- en vriesgedeelte. Hierdoor is het mogelijk de temperatuur van de koelkast en de vriezer nauwkeurig en onafhankelijk van elkaar in te stellen en vindt ook geen luchtuitwisseling tussen koel- en vriesdeel. Hiermee wordt overdracht van geuren en uitdroging van opgeslagen levensmiddelen voorkomen.

Een koel-vriescombinatie zonder DuoCooling heeft slechts één regeling en één temperatuursensor in het koelgedeelte, die bepaalt of de compressor moet aanslaan of niet. De vriezer draait als het ware mee op het koelgedeelte. Bij lage omgevingstemperaturen (< 18°C) moet de winterschakelaar worden ingeschakeld om de vereiste lage temperatuur in het vriesgedeelte te kunnen garanderen (bij sommige modellen gebeurt dit automatisch).

Waarom ontstaat er soms condens aan de buitenkant van vrieskasten?

Warme lucht kan meer vocht vasthouden dan koude lucht. Als warme lucht tegen een koud oppervlak komt ontstaat daarom condens op het koude oppervlak. Onder normale omgevingsomstandigheden ontstaat geen condens op de buitenkant van een vrieskast. Het kan echter voor komen dat in bepaalde ruimtes, bijvoorbeeld een kelder, een hoge luchtvochtigheid heerst. Ondanks de uitstekende isolatie van LIEBHERR vrieskasten zal de oppervlaktetemperatuur van de buitenkant van een vrieskast altijd enigszins worden beïnvloed door de lage temperaturen in de vriezer. Het is onder ongunstige omstandigheden, bij een hoge luchtvochtigheid, dan ook niet altijd te voorkomen dat op het koude onderste gedeelte van de zijwand van een vrieskast, condens ontstaat. Juist bij de huidige goede isolatiematerialen zal dit aan buitenkant van de kast plaatsvinden, omdat de warmte van de buitenlucht niet in de isolatie doordringt.

Bij oudere kasten vindt de condensatie in het isolatiemateriaal plaats, waar het onzichtbaar, maar wel schadelijk is. Indien u de vrieskast niet elders kunt plaatsen, adviseren wij u de kast op een verhoging, bijvoorbeeld een vlonder, te plaatsen, zodat de voetjes niet in het vocht kunnen komen. Tevens is het aan te raden de kast, als extra bescherming, aan de buitenzijde met autowas te behandelen.

Kan rijpvorming in een vrieskast of vrieskist worden voorkomen?

Rijpvorming ontstaat doordat vocht uit de warme lucht of warme producten zich afzet op de koudste delen. Rijpvorming is dus een natuurkundig verschijnsel, dat niet te voorkomen is. Wel kunt u, door uw vriezer goed te gebruiken rijpvorming beperken. De volgende punten zijn hierbij van belang:

 • Open de vriezer niet onnodig of onnodig lang;
 • Leg nooit warme producten in de vriezer, laat ze eerst afkoelen;
 • Een volledig gevulde vriezer heeft minder last van rijpvorming dan een lege of half lege vriezer;
 • Zet de thermostaat niet onnodig hoog. Een temperatuur van –18°C tot –20°C is voldoende om uw producten veilig te bewaren;
 • Plaats de vriezer niet in een warme of vochtige omgeving. Denk hierbij ook aan de nabijheid van wasautomaten, condensdrogers en verwarmingsketels;
 • Zorg dat de deur van de vriezer goed wordt gesloten;
 • Zorg voor voldoende ventilatie bij de plint van de vriezer en bij het ventilatierooster bovenop.

Bij energiezuinige vrieskisten, waar de vriesleidingen tot bijna bovenaan de rand zitten, zal rijpvorming vooral optreden op de bovenrand van de kist. Deze rijpvorming moet als regel tenminste 1 x per week met de bijgeleverde schraper worden verwijderd. Het gevriesdroogde ijs komt op de bodem terecht en zal nergens meer aanvriezen. Bij de normale ontdooibeurt zal het met het dooiwater wegstromen. Om deze rijpvorming te minimaliseren, heeft LIEBHERR het “Stop-frost”-systeem ontwikkeld. Dit levert een 70% reductie van rijpvorming.

Ook SmartFrost vrieskasten moeten handmatig worden ontdooid. Het aantal keren dat moet worden ontdooid is afhankelijk van meerdere factoren (zie hierboven genoemde punten). Al deze factoren bepalen de mate waarin warme, vochtige lucht in de vriezer komt en zich uiteindelijk omvormt tot ijs.

Bij zogenaamde “NoFrost”-vrieskasten wordt de warme vochtige lucht onmiddellijk na binnentreden naar het in de bovenzijde ingebouwde koude-element gevoerd. De rijpvorming ontstaat op dit koude-element en niet in de vrieskast. Het koude-element wordt van tijd tot tijd automatisch ontdooid. In de praktijk betekent dit, dat u bij “NoFrost”-vrieskasten geen last heeft van rijpvorming.

Het ruikt vies in mijn koelkast. Wat kan ik hieraan doen?

Een vieze, muffe lucht in de koelkast kan de smaak van levensmiddelen nadelig beïnvloeden.
Een koelkast kan zelf echter geen geuren maken. Het probleem moet in dit geval dus een externe oorzaak hebben. In de eerste plaats moet de binnenruimte van de koelkast volledig gereinigd worden. Een oplossing van azijn in water is hiervoor bijzonder geschikt. Het afvoergootje en afvoergaatje moeten ook helemaal schoon zijn. Het afvoergaatje kunt u bacterievrij maken door hierin twee druppeltjes chloor te laten vallen, gevolgd door een eetlepel water. Als de vieze geur zich nog voordoet, kan dit komen doordat de dooiwater opvangbak op de motor is vervuild. U vindt deze aan de achterzijde van de kast op de zwarte pot, waarin de motor zich bevindt.

Mijn koelkast maakt een vreemd, borrelend geluid. Is dit normaal?

In moderne koelapparaten wordt gebruik gemaakt van een milieuvriendelijk koelmiddel. Dit koelmiddel is in koude toestand, onder hoge druk, vloeibaar. Om warmte uit de koelruimte te kunnen onttrekken, moet het koelmiddel op een gegeven moment gasvormig worden. Daarom wordt het door een nauwe doorgang in een grote ruimte geperst. Hierbij is een sissend geluid hoorbaar, met op de achtergrond een borrelend geluid. Dit borrelende geluid wordt veroorzaakt door het koken van het koelmiddel. Alle vloeistoffen die tot gasvormigheid worden gebracht, zullen een zeker moment koken. Het geluid dat dit met zich meebrengt is volstrekt normaal. Bij de oude, milieu-onvriendelijke koelmiddelen was dit ook hoorbaar, maar klonk het als gevolg van andere drukverhoudingen anders.

Er staat een “S” in het display van mijn apparaat, wat betekent dit?

De “S” in het display betekent dat de Sabbat-modus geactiveerd is. Deze functie vervult de religieuze eisen van de Sabbat en andere Joodse feestdagen. Functies zoals verlichting, alarmmeldingen en ventilatoren zijn tijdelijk uitgeschakeld. In de handleiding van uw apparaat vindt u hoe u deze functie voor uw apparaat uitschakelt. Bij sommige apparaten wordt deze functie na een aantal dagen automatisch gedeactiveerd.

Mijn inbouw koelkast loopt erg lang. Is dit wel goed?

Een koelkast verplaatst warmte vanuit de koelruimte naar buiten de kast. De warmte die uit de koelruimte komt wordt aan de buitenlucht afgegeven door het zwarte rooster (condensor) aan de achterzijde van de koelkast. Tevens produceert de compressor wrijvingswarmte. Ook deze wordt aan de buitenlucht afgegeven. De condensor kan hierdoor behoorlijk heet worden. Om een optimale warmtewisseling te hebben dienen de compressor en de condensor goed geventileerd te worden.
Bij een vrijstaande koelkast gebeurt dit via de plint, deze bevindt zich aan de voorzijde onder aan de koelkast, waarmee verse lucht wordt aangezogen en warme lucht via het rooster in het bovenblad wordt afgevoerd. Bij een inbouw koelkast moeten op deze plaatsen ook ventilatiemogelijkheden zijn. Daarom moeten zowel onder als boven de koelkast ventilatieopeningen met een oppervlakte van tenminste 200 cm² zijn aangebracht. Meer informatie hierover vindt u in de inbouwvoorschriften voor uw koelkast.

Is het normaal dat er water- of ijsdruppels op de achterwand van mijn koelkast zitten?

Ja, dit is volstrekt normaal. Het vocht dat met de warme lucht of de warme producten in de koelkast komt slaat neer op de koudste delen, in dit geval de achterwand van de koelkast. Doordat de achterwand temperaturen onder het vriespunt moet bereiken, vriezen deze druppels van tijd tot tijd op. Tijdens de stilstandperiode van de koelkast ontdooien de druppels weer en zakken langs de achterwand naar beneden in het afvoergootje.

Bij Liebherr modellen met BioFresh is er een beschermplaat vlak voor de achterwand geplaatst. Hierdoor zijn ijsdruppels niet zichtbaar en kan het afvoergootje niet meer verstoppen.

Ik vind water onder de groenteladen en er staat water in het afvoergootje. Wat kan ik hieraan doen?

Het automatisch ontdooisysteem zorgt er voor dat het vocht dat met de warme lucht en de warme producten in de koelkast is gekomen, via de koude achterwand en het afvoergootje, door een afvoergaatje naar een lekbak op de motor wordt geleid. Door de warmte van de motor verdampt dit vocht. Soms raakt het afvoergaatje verstopt door kruimels of andere kleine verontreinigingen die in het gootje terecht zijn gekomen. U kunt het gaatje doorprikken met een wattenstaafje of een satéprikker. Soms treedt ook bacteriegroei op in het afvoerpijpje. In dat geval zal na het doorprikken enkele dagen later het gaatje opnieuw verstopt zijn. Het is daarom aan te raden tweemaal per jaar twee druppeltjes chloor in het gaatje te laten vallen, gevolgd door een eetlepel water.

De thermometer die ik in mijn koelkast heb gelegd geeft een te hoge temperatuur aan. Koelt mijn koelkast niet goed?

Temperatuurmetingen in een koelkast zijn een momentopname. De lucht in een koelkast warmt, in de stilstandperiode van de kast, vrij snel op. Zeker wanneer de deur wordt geopend om de thermometer af te lezen. Daarom moeten temperatuurmetingen altijd plaatsvinden in een glas water. Het water neemt na ongeveer 12 uur in de koelkast te hebben gestaan dezelfde temperatuur aan als de gemiddelde temperatuur van de producten in uw koelkast. Door de thermometer af te lezen terwijl hij nog in het glas water staat, krijgt u een betrouwbare temperatuurmeting. Het glas kunt u het beste in het midden van de glasplaat boven de groenteladen plaatsen. De aldaar gemeten temperatuur moet ongeveer 5°C zijn.

LET OP! De in de detailhandel verkrijgbare thermometers zijn veelal minder betrouwbaar. Zo kan vaak de schaalverdeling ten opzichte van het kwikbuisje verschoven worden, waardoor een totaal verkeerde temperatuur wordt afgelezen. De meest betrouwbare meting krijgt u met een elektronische thermometer.

Hoe onderhoud ik mijn RVS apparaat?

Reinigen van SmartSteel apparaten.

Sinds enige tijd zijn bijna alle Liebherr roestvrijstalen apparaten voorzien van een SmartSteel beschermlaag. De voordelen zijn als volgt:

 • Het oppervlak is krasbestendig
 • Vingerafdrukken zijn praktisch onzichtbaar
 • Het oppervlak is gemakkelijk te reinigen

SmartSteel-toestellen kunnen niet worden behandeld met reinigingsmiddelen voor roestvrij staal. Dit kan de SmartSteel coating beschadigen. Gebruik een eenvoudige, schone, zachte doek om de SmartSteel-oppervlakken te reinigen.

Reinigen van edelstalen apparaten zonder SmartSteel

Laat, bij plaatsing, de beschermende folie op het apparaat totdat deze volledig is geplaatst. Behandel, direct na het verwijderen van de folie, het apparaat met het bijgeleverde onderhoudsmiddel. Bij apparaten met SmartSteel mogen de deuren niet met olie behandeldworden. Het onderhoudsmiddel is verkrijgbaar in flesjes van 50 of 250 ml.

Onderhoud: 3 tot 4 maal per jaar het onderhoudsmiddel aanbrengen. Met dit middel worden tevens lichte verontreinigingen verwijderd.

Om zwaardere verontreinigingen te verwijderen bevelen wij ons eigen merk RVS reiniger aan.
Let er bij het aanbrengen op, dat u de doek waarmee u dit doet in de richting van de borsteling beweegt. Gebruik beslist geen schuurspons. Na het reinigen moet de RVS Cleaner volledig worden verwijderd met een schone doek en schoon water. Daarna het apparaat zeer goed drogen en onmiddellijk het onderhoudsmiddel aanbrengen.

Gebruik op de kast nooit een reinigingsmiddel dat chloor of zuur bevat!

Hoe vaak moet een koel- of vrieskast aanslaan?

Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Moderne energiezuinige koel- en vriesapparaten slaan vaker aan dan oude apparaten. Als vuistregel mag je aannemen, dat een koel- of vrieskast goed werkt, wanneer hij gemiddeld ¾ tot ½ deel van de tijd loopt. U moet daarbij denken aan 20 minuten lopen en vervolgens 10 minuten stilstaan. De totale looptijd is echter sterk afhankelijk van omgevingsomstandigheden, gebruik en belading.

Wat is een winterschakelaar?

Een winterschakelaar is een hulpmiddel om het vriesgedeelte van een koel-vriescombinatie zonder DuoCooling (met één koelcircuit) ook bij lage omgevingstemperaturen goed te laten werken. Als de omgevingstemperatuur van de ruimte waarin een koel-vriescombinatie met één koelcircuit is geplaatst relatief koud is, zal de temperatuur in het koelgedeelte, mede door de goede isolatie van Liebherrapparaten, maar heel langzaam stijgen.
De compressor (motor) zal voor het koelgedeelte maar heel weinig hoeven aanslaan. Voor het vriesgedeelte is dit in sommige gevallen echter te weinig, waardoor het hier te warm zal worden. Bij Liebherr koel-vriescombinaties met één koelcircuit is daarom in de rechter of linker zijwand, net voor de groenteladen een klein verwarmingselement ingebouwd. Dit verwarmingselement wordt ingeschakeld met een schakelaar die zich of op het thermostaathuis bevindt, of op het bedieningspaneel. Door het inschakelen van het verwarmingselement zal de temperatuur in het koeldeel sneller stijgen, waardoor de compressor eerder aanslaat, en zodoende de temperatuur in de vriezer voldoende laag blijft. Bij oudere Liebherr combinaties kan het zijn dat een verwarmingselement niet aanwezig is en zal  in plaats hiervan de binnenverlichting blijven branden bij het inschakelen van de winterschakelaar.
Natuurlijk zorgt het draaien van de compressor er tevens voor dat de producten in de koelkast niet warmer worden. De winterschakelaar moet bij omgevingstemperaturen tussen 10°C en 18°C worden ingeschakeld. Bij omgevingstemperaturen boven 18°C kan de winterschakelaar worden benut als invriesschakelaar, omdat dan het vriesgedeelte extra koud wordt.

De temperatuur die ik in mijn vrieskast meet is veel hoger/lager dan die in mijn display staat aangegeven. Hoe kan dit?

Temperatuurmetingen in een vrieskast moeten plaatsvinden tussen de producten. Het meten van de luchttemperatuur geeft altijd een onbetrouwbaar resultaat, waarbij de afgelezen temperatuur hoger is dan in werkelijkheid. Tussen de producten zult u meestal een veel lagere temperatuur meten dan op het display staat aangegeven. De afgelezen temperatuur kan soms wel 10° kouder zijn. Dit wordt veroorzaakt, doordat het display de warmst mogelijke temperatuur op enige plaats in de vriezer toont. Doordat de lucht zich bij een gesloten deur slechts langzaam door de vriezer beweegt, kan het op diverse plaatsen in de kast veel kouder zijn. De hoogste temperaturen zult u meestal kunnen meten voor in de hoeken van de bovenste lade of in de hoeken van de onderste lade.

De temperatuur in een diepvrieskast kunt u het beste meten door een thermometer in een glas gevuld met plantaardige olie te plaatsen.

Aan de achterzijde van het apparaat knippert een lichtje wat is dat?

De inverter knippert regelmatig om de 15 seconden.

De inverter is met een diagnose LED uitgevoerd. De elekronica van bepaalde koel/vriesapparaten is uitgerust met een diagnose LED. Deze knippert om de 15 seconden. Het knipperen van de LED is normaal en laat een goed functioneren van de kast en elektronica zien.

Aan de glasplaten in mijn koelkast hangen druppels. Wat kan ik hieraan doen?

Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Vocht in een koelkast is altijd afkomstig van warme lucht, die bij afkoeling condenseert op een koud oppervlak. Normaal gesproken zal het meeste vocht condenseren op de achterwand van de koelkast. Alleen wanneer er bijzonder veel vocht in de kast is, of er een constante aanvoer is van warme lucht, of wanneer de glasplaten bijzonder koud zijn zullen er vochtdruppels aan de onbreekbare glazen draagplateaus komen. De volgende punten kunt u zelf controleren:

 • Is de temperatuur te koud ingesteld. In de koelkast moet het gemiddeld 5 tot 7°C zijn.
 • Zijn er zo veel producten in de koelkast, dat de lucht niet goed kan circuleren.
 • Ligt er bladgroente onafgedekt, buiten de groenteladen in de koelkast.
 • Sluit de deur wel goed, vooral bij inbouwapparaten..
 • Zijn de ventilatieopeningen onder en boven de kast volledig vrij, bij vrijstaande kasten.
 • Zijn er boven en onder de kast voldoende grote ventilatieopeningen aangebracht (tenminste 200 cm² elk), bij inbouwkasten.
 • Is het afvoergaatje niet verstopt.

Plaatsing en installatie

Hoe installeer ik de SmartDeviceBox?

Alle SmartDevice geschikte apparaten kunnen achteraf worden voorzien van een SmartDeviceBox.

Op deze pagina vindt u meer informatie en video’s.

Hoelang moet na transport een Liebherr stil blijven staan voordat hij mag worden aangezet?

Een Liebherr apparaat kan onmiddellijk na plaatsing in gebruik worden genomen als het correct (verticaal) is getransporteerd.

Bij liggend transport kan het apparaat beschadigd raken. Als het absoluut onmogelijk is het apparaat op een andere manier dan horizontaal te vervoeren, zorg er dan voor dat het apparaat schuin wordt vervoerd, waarbij de onderkant het laagste punt is. Laat het apparaat in geval van twijfel 24 uur rusten voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

Kan ik twee koel/vries apparaten op elkaar of naast elkaar plaatsen?

Het is niet aan te raden om twee apparaten op elkaar te plaatsen. Een uitleg van de effecten en gebruiksproblemen:

 • Een koelkast koelt niet en een vrieskast vriest niet maar deze apparaten voeren warmte af. Het onderste apparaat, bijna altijd de vrieskast, zal de koelkast “voorverwarmen. Het energieverbruik van de koelkast kan hierdoor stijgen. Bij warmere periodes zal de gewenste koeltemperatuur moeilijk(er) gehaald kunnen worden, vaak gepaard gaande met een te hoge vochtigheid in de koeler zelf; beslagen of natte glasplateaus en snel bedervende levensmiddelen. Omdat de koeler veel langer dan normaal moet blijven draaien vormt zich op de achterwand, waarin de koelverdamperplaat zich bevindt om warmte te onttrekken, teveel ijs. Te veel ijsvorming betekent veel waterafvoer via het gootje onderin, dat via een kleine slang naar de opvangbak op de compressor loopt. Hierdoor ontstaat de kans op overstroming van het opvangbakje. Tweedeurs combikasten met vriesladen onder hebben dit verschijnsel niet, deze apparaten zijn namelijk voorzien van 1 grote condensor voor de benodigde gezamenlijke warmte afgifte.
 • Het gewicht van de koeler met inhoud is al snel meer dan 60 kg en dit drukt voortdurend middels de 2 metalen stelpootjes op de voorzijde van het bovenblad van de vrieskast, waarin alle bediening en elektronica zit.
 • Bij een stapelsituatie kan tevens het natuurverschijnsel “koudebrug” optreden. Koudere oppervlaktes condenseren en geven uiteindelijk waterdruppels af.

Door de een afstand van minimaal 10 cm tussen beide apparaten vrij te houden worden deze gebruiksproblemen uitgesloten.

Ook het strak naast elkaar plaatsen van twee apparaten is niet aan te raden. Bij strakke plaatsing naast elkaar kan tevens het natuurverschijnsel “koudebrug” optreden. Koudere oppervlaktes condenseren en geven uiteindelijk waterdruppels af. Dit is te voorkomen door minimaal 5 cm ruimte tussen de apparaten vrij te houden. Voor plaatsing naast elkaar heeft Liebherr speciale side-by-side modellen met warme wandsysteem. Door een licht verwarming van de buitenzijwand wordt condensvorming tussen de twee kasten voorkomen.

Wat wordt bedoeld met klimaatklasse?

De klimaatklasse van een koel- of vrieskast geeft aan voor welke omgevingstemperaturen het apparaat geproduceerd is. Er zijn 4 klimaatklassen, die afzonderlijk of in combinatie bij de diverse uitvoeringen vermeld kunnen staan.

SN = omgevingstemperatuur van 10°C tot 32°C
N = omgevingstemperatuur van 16°C tot 32°C
ST = omgevingstemperatuur van 16°C tot 38°C
T = omgevingstemperatuur van 16°C tot 43°C

De combinatie SN-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van +10°C tot +43°C.

Voor een probleemloze werking moet de aangegeven omgevingstemperatuur in acht worden genomen.

Uitzondering:

Voor alle NoFrost vriezers is de ondergrens 0°C. Diepvriezers met FrostProtect-technologie zijn geschikt voor omgevingstemperaturen tot -15°C. De innovaties van Liebherr gaan hier dus nog een stap verder dan de Europese normen.

Kan ik mijn vriezer in een onverwarmde ruimte plaatsen?

De klimaatklasse van een koel- of vrieskast geeft aan voor welke omgevingstemperaturen het apparaat geproduceerd is. Er zijn 4 klimaatklassen, die afzonderlijk of in combinatie bij de diverse uitvoeringen vermeld kunnen staan.

SN = omgevingstemperatuur van 10°C tot 32°C
N = omgevingstemperatuur van 16°C tot 32°C
ST = omgevingstemperatuur van 16°C tot 38°C
T = omgevingstemperatuur van 16°C tot 43°C

De combinatie SN-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van +10°C tot +43°C.

Voor een probleemloze werking moet de aangegeven omgevingstemperatuur in acht worden genomen.

Uitzondering:

Voor alle NoFrost vriezers is de ondergrens 0°C. Diepvriezers met FrostProtect-technologie zijn geschikt voor omgevingstemperaturen tot -15°C. De innovaties van Liebherr gaan hier dus nog een stap verder dan de Europese normen.

Service

Wat kost een reparatie buiten de garantieperiode?

Vaak kunt u een storing zelf verhelpen. Via de tips in de gebruiksaanwijzing of deze rubriek kunt u vaststellen of een bezoek van een technicus echt noodzakelijk is. Wij maken u erop attent dat er bij een onnodig bezoek kosten in rekening gebracht zullen worden.

Het starttarief van een servicebezoek is € 136,00 incl BTW (prijsniveau 2024). Dit starttarief is opgebouwd uit de voorrijkosten, 12 minuten arbeidsloon en administratiekosten. Administratiekosten ten bedrage van € 15 incl. btw vervallen bij contante betaling aan onze technicus (contant geld of kaart).

Wanneer de technicus bij een ingeplande herstelling niemand thuis aantreft zullen de kosten van het starttarief in rekening worden gebracht.

Smartdevice

Sommige functies van de SmartDevice app zijn niet meer beschikbaar, klopt dat?

Liebherr heeft de nieuwe SmartDevice app van de grond af opnieuw ontwikkeld en daarbij is veel tijd gestoken in de kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van de app. Sommige functies zijn daarom helaas nog niet beschikbaar. Dit geldt ook voor de samenwerking met partners IFTTT, Home Connect Plus, Amazon Alexa en Google Assistant.

Bij komende updates zullen er vertrouwde en volledig nieuwe functies worden toegevoegd. Bedankt voor uw geduld en begrip.

Waarom werkt mijn SmartDevice app niet meer?

Liebherr heeft een nieuwe versie van de SmartDevice app beschikbaar gesteld. Deze app is van de grond af opnieuw ontwikkeld om zowel huidige als nieuwe generaties Liebherr apparaten te kunnen ondersteunen. De nieuwe Liebherr SmartDevice app kunt u downloaden in de Apple App Store of Google Play. U kunt in de nieuwe app inloggen met dezelfde inloggegevens. Uw apparaten zullen automatisch meeverhuizen naar de nieuwe app.

Hoe installeer ik de SmartDeviceBox?

Alle SmartDevice geschikte apparaten kunnen achteraf worden voorzien van een SmartDeviceBox.

Op deze pagina vindt u meer informatie en video’s.© 2024 Liebherr Appliances Belgium NV Alle rechten voorbehouden.