Gegevensverwerking MyLiebherr-account en Liebherr SmartDevice-app

Principes voor gegevensverwerking voor de MyLiebherr-account en de Liebherr SmartDevice-app (informatieverplichtingen)

A. Algemeen

I. Waarop ziet deze gegevensbeschermingsverklaring toe?

We vinden de bescherming en veiligheid van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom is het voor ons belangrijk om u te informeren welke persoonsgegevens we voor welk doel gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De MyLiebherr-account

Het ‘MyLiebherr-account’ is uw centrale gebruikersaccount bij Liebherr-Hausgeräte GmbH. Om een MyLiebherr-account aan te maken, moet u zich registreren. Registratie is op het ‘MyLiebherr-portaal’ (https://home.myliebherr.com) mogelijk. Bij registratie via het MyLiebherr-portaal ontvangt u aan het einde van het registratieproces een e-mail met een bevestigingslink. De bevestigingslink moet door u worden aangeklikt om de registratie af te ronden. Als alternatief kunt u zich ook via uw Google-, Facebook- of Microsoft-account voor de MyLiebherr-account registreren (hierna ‘SM-login’ genoemd). Let erop dat we geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens door Google, Facebook en Microsoft. Met uw MyLiebherr-account kunt u gebruik maken van de ‘single sign on’-dienst (eenmalige aanmelding) van Liebherr-Hausgeräte GmbH (hierna afgekort tot ‘SSO’). De SSO maakt het mogelijk om met dezelfde toegangsgegevens gebruik te maken van ander aan de SSO gekoppeld digitaal aanbod met beperkte toegang (hierna ‘modules’ genoemd). Met de SSO kunt u tussen de modules navigeren zonder dat een apart registratie- en aanmeldproces noodzakelijk is. De SSO geeft uw in de MyLiebherr-account opgeslagen gegevens die voor het gebruik van de desbetreffende module noodzakelijk zijn, automatisch door aan de desbetreffende aanbieder van de module om het u zo makkelijk mogelijk te maken. De modules worden of door Liebherr-Hausgeräte GmbH of door dochtervennootschappen van Liebherr-Hausgeräte GmbH geëxploiteerd.

De Liebherr SmartDevice-app

Via de Liebherr SmartDevice-app kunt u uw Liebherr koel- en vriesapparaten visualiseren en configureren. Voor gebruik van de Liebherr SmartDevice-app zijn een module met WLAN (hierna ‘SmartDeviceBox’ genoemd), een MyLiebherr-account en een internetverbinding noodzakelijk. Door de SmartDeviceBox worden uw Liebherr koel- en vriesapparaten via een router met WLAN met het internet verbonden. De SmartDeviceBox kan bij Liebherr koel- en vriesapparaten met SmartDevice worden uitgerust. Bij sommige Liebherr koel- en vriesapparaten is de SmartDeviceBox al geïntegreerd. In combinatie met de SmartDeviceBox kunt u via de Liebherr SmartDevice-app diverse functies van uw Liebherr koel- en vriesapparaten, zoals de koeltemperatuur, onderweg regelen. Met de Liebherr SmartDevice-app ziet u in een oogopslag alle belangrijke alarmmeldingen, zoals een per ongeluk opengelaten deur. De Liebherr SmartDevice-app beschikt over een meldfunctie die u bijvoorbeeld herinnert wanneer het luchtfilter moet worden vervangen of het ventilatierooster moet worden gereinigd. De Liebherr SmartDevice-app biedt u door boodschappen- en voorraadlijsten meer comfort op het gebied van levensmiddelenmanagement. Via de Liebherr SmartDevice-app ontvangt u naast nuttige ideeën voor de perfecte bereiding, recepten en inspiratie voor hobby- en gelegenheidskoks. Voor een recept niet-voorradige ingrediënten kunnen direct op het boodschappenlijstje van de Liebherr SmartDevice-app worden gezet. Met behulp van een als accessoire verkrijgbare koelkastcamera (hierna ‘FridgeCam’ genoemd) kan de Liebherr SmartDevice-app u op elk moment de binnenkant van uw koel- en vriesapparaten tonen. Op deze manier weet u altijd welke levensmiddelen in uw koelkast staan. Daardoor kunt u dubbele inkopen voorkomen, verspilling van levensmiddelen tegengaan en zo geld besparen.

II. Wat zijn persoonsgegevens en wat houdt verwerking in?

1. ‘Persoonsgegevens’ (hierna ook ‘gegevens’ genoemd) zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon. Persoonsgegevens zijn niet alleen de informatie die direct terug te leiden is op een bepaald persoon (zoals de naam of e-mailadres van een persoon), maar ook informatie die met behulp van aanvullende informatie op een bepaald persoon herleidbaar is.

2. ‘Verwerking’ betekent handelingen waaraan uw persoonsgegevens worden onderworpen (zoals verzamelen, registreren, organiseren, indelen, opslaan, gebruiken of verwijderen van gegevens).

B. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is Liebherr-Hausgeräte GmbH (Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Duitsland; telefoon: +4973529280; fax: +497352928408; e-mail: info.hau@liebherr.com).

C. Gegevensverwerking met betrekking tot de MyLiebherr-account

I. Welke gegevens verzamelen we voor welk doel?

Bij oproepen van het MyLiebherr-portaal worden door onze webservers met name de volgende gegevens verwerkt, die we in zogeheten logbestanden opslaan:

1. de datum van de toegang tot het MyLiebherr-portaal

2. het tijdstip van de toegang tot het MyLiebherr-portaal

3. het internetadres van de website waarop u zich op het moment van het oproepen van het MyLiebherr-portaal bevond (URL)

4. de door u via het MyLiebherr-portaal geopende bestanden

5. de aan u overgedragen gegevenshoeveelheid

6. door u gebruikte browsersoort en -versie

7. het door u gebruikte besturingssysteem

8. de domeinnaam van uw internetaanbieder (bijvoorbeeld Telekom, Vodafone, etc.)

9. uw (externe) IP-adres

Bij registratie en gebruik van een MyLiebherr-account via het MyLiebherr-portaal zonder gebruik van een SM-login verwerken we naast de hierboven bij nummers 1-9 genoemde gegevens de volgende gegevens:

10. de registratiedatum

11. uw unieke gebruikersidentificatie (UPN)

12. de datum en tijd van de laatste succesvolle aanmelding

13. uw e-mailadres

Bij registratie en gebruik van een MyLiebherr-account via SM-login verwerken we naast de hierboven bij nummers 1-13 genoemde gegevens de volgende gegevens:

14. Identificatiekenmerk voor SM-login (zogeheten ‘identifier’)

Let op: Wanneer u zich met een SM-login van Facebook registreert of authenticeert, geeft Facebook aan ons naast de bij nummers 13 en 14 opgesomde gegevens ook uw achternaam, voornaam en profielfoto door. Deze gegevens worden door ons voor geen enkel doel verwerkt.

Let op: Wanneer u zich met een SM-login van Google registreert of authenticeert, geeft Google aan ons naast de bij nummers 13 en 14 genoemde gegevens ook uw achternaam, voornaam en de link naar uw profiel bij Google Plus door. Deze gegevens worden door ons voor geen enkel doel verwerkt.

Let op: Wanneer u zich met een SM-login van Microsoft registreert of authenticeert, geeft Microsoft aan ons naast de bij nummers 13 en 14 genoemde gegevens ook uw achternaam en voornaam door. Deze gegevens worden door ons voor geen enkel doel verwerkt.

Voor het optimale gebruik van de aan het MyLiebherr-portaal gekoppelde modules verzamelen we naast de bij nummers 1-14 genoemde gegevens bij u op vrijwillige basis de volgende gegevens:

15. uw taalvoorkeur

16. uw aanspreektitel

17. uw adres

18. uw telefoonnummer

19. het serienummer van uw Liebherr koel- en vriesapparaten

20. het apparaattype van uw Liebherr koel- en vriesapparaten

21. het serienummer van uw SmartDeviceBox

Deze bij nummer 1-21 genoemde gegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

1. ter bescherming van ons online aanbod (gebruikte gegevenscategorieën 1-9)

2. voor de registratie van een MyLiebherr-account via het MyLiebherr-portaal (gebruikte gegevenscategorieën 10-13)

3. voor de registratie van een MyLiebherr-account via SM-login (10-14)

4. voor het centrale beheer van gebruikers- en profielgegevens voor SSO (gebruikte gegevenscategorieën 10-21)

5. voor gebruik van de SSO (gebruikte gegevenscategorie 11)

6. voor de doorgifte aan de desbetreffende aanbieder van de door u gekozen module (gebruikte gegevenscategorieën 13, 15-21)

7. ter ondersteuning van uw MyLiebherr-account (gebruikte gegevenscategorieën 1-21)

Let op: Let erop dat een doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER mogelijk is wanneer de desbetreffende aanbieder van uw module in een dergelijk land gevestigd is. Voor de doorgifte aan een dergelijke aanbieder zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Verwerking voor andere doeleinden komt alleen voor indien aan de hiervoor noodzakelijke juridische eisen overeenkomstig art. 6, lid 4, AVG is voldaan. Aan een eventuele informatieplicht overeenkomstig art. 13, lid 3, AVG en art. 14, lid 4, AVG zullen we in dit geval vanzelfsprekend voldoen.

II. Op welke juridische grondslagen verwerken we uw gegevens?

Grondslag voor de verwerking van uw gegevens is in principe (in zoverre er geen nog specifiekere juridische voorschriften zijn) art. 6 AVG.

De verwerking van uw gegevens vindt op basis van de volgende rechtsgronden plaats:

1. Gegevensverwerking voor de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, let. b, AVG) (geldt voor doeleinden 2-7)

2. Gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, let. f, AVG) (geldt voor doel 1)

3. Gegevensverwerking voor het nakomen van een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, let. c, AVG) (geldt voor doel 1)

4. Toestemming (art. 6, lid 1, let. a, AVG) (geldt bij een eventuele doorgifte van uw gegevens naar een land buiten de EU/EER voor doel 6)

Onze gerechtvaardigde belangen zijn:

Verbetering van stabiliteit, functionaliteit en beveiliging van het portaal (geldt voor doel 1)

Wanneer we uw gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang verwerken, heeft u het recht om met inachtneming van de voorwaarden van art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

We verwerken uw gegevens uitsluitend in zoverre dit voor de vervulling van de bovenstaande doeleinden ook noodzakelijk is.

III. Aan wie en voor welke doeleinden geven we welke categorieën van uw gegevens door?

We geven uw gegevens eventueel door:

1. Aan de aanbieders van de door u actief gebruikte modules en eventueel overige diensten of prestaties (gegevenscategorieën 13, 15-21)

2. Aan andere ondernemingen van de Liebherr-groep, in zoverre dit voor initiatie, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst noodzakelijk is of aan onze kant een gerechtvaardigd belang voor deze doorgifte bestaat en een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang van uw kant dit niet verhindert (gegevenscategorieën 13-21)

3. Aan de door u gekozen aanbieder van de SM-login (gegevenscategorie 14)

4. Aan onze dienstverleners die we voor de vervulling van de eerder genoemde doeleinden inzetten (gegevenscategorieën 1-21)

5. Aan rechtbanken, arbitragepanels, overheidsinstanties of advocaten wanneer dit voor naleving van geldend recht of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims noodzakelijk is. (gegevenscategorieën 1-21)

IV. Worden mijn gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

Een gegevensdoorgifte naar staten buiten de Europese Unie (zogenaamde derde staten) is alleen toegestaan (1) in zoverre u ons uw toestemming heeft gegeven of (2) in zoverre de Europese Commissie bepaald heeft dat in een derde staat een adequaat beschermingsniveau aanwezig is (art. 45 AVG). Indien de Commissie dit niet heeft bepaald, mogen we uw gegevens aan derden die zich in een derde land bevinden alleen doorgeven in zoverre gepaste garanties aanwezig zijn (bijv. standaardclausules over gegevensbescherming die door de Commissie of de toezichthouder voor een bepaald proces zijn vastgesteld) en de rechten van u als betrokkene zijn gewaarborgd.

V. Wanneer verwijderen of anonimiseren we uw gegevens?

We verwerken uw gegevens zolang het voor het desbetreffende doel noodzakelijk is, in zoverre u niet effectief bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens of uw eventuele toestemming effectief heeft ingetrokken.

In zoverre wettelijke bewaarverplichtingen aanwezig zijn (bijv. in handels- of belastingrecht) moeten we de daaraan onderworpen gegevens gedurende de verplichte bewaarperiode opslaan. Na afloop van de verplichte bewaarperiode controleren we of een andere noodzaak voor verwerking aanwezig is. Indien er geen noodzaak meer bestaat, worden uw gegevens verwijderd.

D. Gegevensverwerking met betrekking tot de Liebherr SmartDevice-app

I. Welke gegevens verzamelen we voor welk doel?

Voor gebruik van de Liebherr SmartDevice-app is een MyLiebherr-account noodzakelijk. In aanvulling op de gegevens onder C.I. verzamelen we bij u in het bijzonder de volgende gegevens:

1. de apparaatgegevens van uw Liebherr koel- en vriesapparaten (serienummer, gekozen omschrijving, model en soort)

2. de sensorgegevens van uw Liebherr koel- en vriesapparaten (temperatuurstatus, toerental van de compressor, deurstatus)

3. de apparaatgegevens van uw Liebherr SmartDeviceBox (serienummer, model, soort, verbindingsstatus)

4. de technische configuratie van uw eindapparaat (model, fabrikant, gebruikt besturingssysteem, verbindingsstatus)

5. de apparaatgegevens van uw FridgeCam (serienummer, model en soort)

6. de sensorgegevens van uw FridgeCam (signaalsterkte wifi, batterijstatus)

7. Beelden van de binnenkant van uw Liebherr koel- en vriesapparaten

Deze gegevens verwerken we in principe alleen voor de volgende doeleinden:

1. Beschikbaarstelling van de functies van de Liebherr SmartDevice-app (gebruikte gegevenscategorieën 1-7)

2. Analyse van fouten en verbetering van de app (gebruikte gegevenscategorieën 1-6 en gegevenscategorieën onder C. I. 1-9)

3. Ontwikkeling en vervolmaking van de functie ‘Voorwerpherkenning’ (gebruikte gegevenscategorie 7)

Gegevensverwerking voor andere doeleinden komt alleen voor indien aan de hiervoor noodzakelijke juridische eisen overeenkomstig art. 6, lid 4, AVG is voldaan. Aan een eventuele informatieplicht overeenkomstig art. 13, lid 3, AVG en art. 14, lid 4, AVG zullen we in dit geval vanzelfsprekend voldoen.

II. Op welke wettelijke grondslag verzamelen we uw gegevens?

Grondslag voor de verwerking van uw gegevens is in principe (in zoverre er geen nog specifiekere juridische voorschriften zijn) art. 6 AVG.

De verwerking van uw gegevens vindt op grond van de volgende rechtsgrond(en) plaats:

1. Toestemming (art. 6, lid 1, let. a, AVG) (geldt voor doeleinden 2 en 3)

2. Gegevensverwerking voor de uitvoering van overeenkomsten (art. 6, lid 1, let. b, AVG)

(geldt voor doel 1)

Wanneer we uw gegevens op grond van uw toestemming verwerken, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming voor de toekomst tegenover ons in te trekken.

We verwerken uw gegevens uitsluitend in zoverre dit voor de vervulling van de bovenstaande doeleinden ook noodzakelijk is.

III. Aan wie en voor welke doeleinden geven we welke categorieën van uw gegevens door?

We geven uw gegevens eventueel door:

1. Aan andere gelieerde ondernemingen van Liebherr, in zoverre dit voor initiatie, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst noodzakelijk is of aan onze kant een gerechtvaardigd belang voor deze doorgifte bestaat en een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang van uw kant dit niet verhindert (gegevenscategorieën 1-7)

2. Aan onze dienstverleners die we voor de vervulling van de eerder genoemde doeleinden inzetten (gegevenscategorieën 1-7)

3. Aan rechtbanken, arbitragepanels, overheidsinstanties of advocaten wanneer dit voor naleving van geldend recht of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims noodzakelijk is. (gegevenscategorieën 1-7)

IV. Worden mijn gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

Een gegevensdoorgifte naar staten buiten de Europese Unie (zogenaamde derde staten) is alleen toegestaan (1) in zoverre u ons uw toestemming heeft gegeven of (2) in zoverre de Europese Commissie bepaald heeft dat in een derde staat een adequaat beschermingsniveau aanwezig is (art. 45 AVG). Indien de Commissie dit niet heeft bepaald, mogen we uw gegevens aan derden die zich in een derde land bevinden alleen doorgeven in zoverre gepaste garanties aanwezig zijn (bijv. standaardclausules over gegevensbescherming die door de Commissie of de toezichthouder voor een bepaald proces zijn vastgesteld) en de rechten van u als betrokkene zijn gewaarborgd.

V. Wanneer verwijderen of anonimiseren we uw gegevens?

We verwerken uw gegevens zolang het voor het desbetreffende doel noodzakelijk is, in zoverre u niet effectief bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens of uw eventuele toestemming effectief heeft ingetrokken.

In zoverre wettelijke bewaarverplichtingen aanwezig zijn (bijv. in handels- of belastingrecht) moeten we de daaraan onderworpen gegevens gedurende de verplichte bewaarperiode opslaan. Na afloop van de verplichte bewaarperiode controleren we of een andere noodzaak voor verwerking aanwezig is. Indien er geen noodzaak meer bestaat, worden uw gegevens verwijderd.

VI. Liebherr SmartDevice Skill voor Amazon Alexa

Amazon Echo is hardware van Amazon met gesproken invoer en uitvoer. Met Amazon Echo-apparaten kunnen gesproken opdrachten door Amazon worden geanalyseerd, vastgesteld en uitgevoerd. Voor Amazon Echo-apparaten is het gebruik van een Amazon-gebruikersaccount noodzakelijk en deze kunnen door het toevoegen van zogenaamde ‘Skills’ aan de interface van extra functies worden voorzien. Door de Liebherr SmartDevice-app Skill kunt u bepaalde functies van de Liebherr SmartDevice-app via uw Amazon Echo-apparaat met spraak sturen. Daarvoor is het nodig dat u de Liebherr SmartDevice-app Skill in uw Amazon-account activeert en daar uw MyLiebherr-account aan deze Skill koppelt. Door deze koppeling kunnen door u gegeven gesproken opdrachten door Amazon worden vastgesteld en via een geanonimiseerde digitale handtekening aan de Liebherr SmartDevice-app worden gezonden voor uitvoering. Met uitzondering van de datum, dat u over een Amazon-account beschikt en dat u over een MyLiebherr-account beschikt, worden daarbij geen persoonsgegevens door ons aan Amazon of door Amazon aan ons doorgegeven.

VII. Liebherr SmartDevice Trigger voor IFTTT

IFTTT is een dienst van IFTTT Inc. waarmee u de functies van de Liebherr SmartDevice-app aan verschillende door IFTTT ondersteunde toepassingen kunt koppelen. Zo kan door een bepaalde gebeurtenis (bijv. betreden van de woning) een actie worden gestart (bijv. functie Supercool activeren). Voor gebruik van IFTTT is het noodzakelijk dat u de Liebherr SmartDevice Trigger in uw IFTTT-account activeert en daar uw MyLiebherr-account aan de Liebherr SmartDevice Trigger koppelt. Met uitzondering van de datum, dat u over een IFTTT-account beschikt en dat u over een MyLiebherr-account beschikt, worden daarbij geen persoonsgegevens door ons aan IFTTT Inc. of door IFTTT Inc. aan ons doorgegeven.

E. Hoe zijn mijn persoonsgegevens tegen toegang door onbevoegde personen en verlies beveiligd?

We gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat uw gegevens tegen verlies, onjuiste wijzigingen of onbevoegde toegang door derden zijn beschermd. In ieder geval hebben op onze website alleen bevoegde personen toegang tot uw gegevens en ook slechts in zoverre dit in het kader van de eerder genoemde doeleinden noodzakelijk is. De doorgifte van alle gegevens vindt versleuteld plaats.

F. Cookies

We gebruiken zogeheten cookies om uw voorkeuren te herkennen en onze websites optimaal te kunnen vormgeven. Dit vergemakkelijkt voor u de navigatie en draagt in grote mate bij aan de gebruiksvriendelijkheid.

I. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze kunnen worden gebruikt om vast te stellen of door uw eindapparaat al is gecommuniceerd met ons MyLiebherr-portaal. Alleen het cookie op uw eindapparaat wordt geïdentificeerd. Persoonsgegevens kunnen alleen in cookies worden opgeslagen wanneer u toestemming heeft gegeven of deze technisch gezien zonder meer noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld beveiligd inloggen mogelijk te maken.

Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org

II. Waarvoor worden cookies door ons gebruikt?

We gebruiken cookies

 ter controle van uw aanmeldstatus en identificatie van gebruikers na succesvolle aanmelding;

 om een veilige internetomgeving te garanderen;

 ter controle van onze websiteprestaties;

 ter beoordeling van de wijze waarop u onze website gebruikt, om onze diensten beter vorm te geven. Zo kunnen we bijvoorbeeld herkennen wanneer een proces te lastig is en de gebruikers het lopende proces daardoor afbreken. Met deze wetenschap kunnen de processtappen vereenvoudigd en meer op de klant georiënteerd worden vormgegeven;

 ter verbetering van de gebruikersvriendelijkheid, de transparantie voor onze gebruikers en klanten en de online ervaring.

We gebruiken onze cookies niet om uw online activiteiten buiten het MyLiebherr-portaal en de gekoppelde modules te volgen.

III. Welke soorten cookies gebruiken we en voor welk doel?

a. Session cookies

‘Session cookies’ worden na het sluiten van de browser verwijderd. Zij leggen de navigatie en de tijd doorgebracht op het MyLiebherr-portaal vast en slaan voor de duur van het bezoek aan het MyLiebherr-portaal de inhoud van uw aanmeldinformatie op. Daarnaast houden session cookies uw login tijdens de sessie actief.

b. Persistent cookies of tracking codes

‘Persistent cookies’ of ’tracking codes’ bevatten geen persoonsgegevens. Verzameld wordt waarvandaan de website is opgeroepen, welke zoekmachine is gebruikt, welke link in aangeklikt en welk zoekbegrip is gekozen alsmede de locatie van de gebruiker op het moment van de toegang tot de website. Daarnaast wordt informatie over het aantal bezoeken en de duur van het eerste, huidige en vorige bezoek verzameld. Deze cookies registreren alleen bezoeken aan het MyLiebherr-portaal. Bij een bezoek aan andere website zijn zij niet actief.

c. Retargeting of remarketing

Onze website gebruikt zogeheten ‘re-targeting’-technologieën om het online aanbod voor u interessanter te maken. Hierbij wordt uw bezoek aan een bepaalde website door cookies gemarkeerd en door deze later weer op andere websites geïdentificeerd. We zijn ervan overtuigd dat het tonen van gepersonaliseerde, op interesse afgestemde reclames voor de online gebruiker in principe interessanter is dan reclame die niet op hem is afgestemd. Het tonen van deze reclames op pagina’s van onze partners vindt plaats op basis van een cookietechnologie en een analyse van het eerdere gebruikersgedrag. Deze vorm van reclame vindt volledig anoniem plaats. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en ook geen gebruiksprofielen met uw persoonsgegevens samengevoegd.

d. Conversion tracking

Zie gebruik van Google-technieken

I. Kan ik op mijn eindapparaat opgeslagen cookies verwijderen?

U kunt voor het MyLiebherr-portaal opgeslagen cookies verwijderen. In dit geval gaan echter uw eigen gegevens en inhoud, inclusief uw cookie-instellingen, verloren en wordt u bij de volgende keer dat u het MyLiebherr-portaal oproept, niet als terugkerende bezoeker herkend.

II. Stemt u in met onze cookies?

Bij het gebruikersconcept van onze MyLiebherr-portaal horen enkele online functies die uw bezoek zo aangenaam mogelijk moeten maken. Deze functioneren echter alleen met cookies. Wanneer u verder over onze website navigeert, stemt u in met het gebruik van deze cookies. U kunt uw toestemming altijd intrekken.

III. Hoe kan ik mijn toestemming met betrekking tot cookies intrekken?

Wanneer u niet wilt dat we uw eindapparaat herkennen, kunt u het opslaan van cookies op uw eindapparaat voorkomen als u in uw browserinstellingen ‘Geen cookies accepteren’ kiest. Hoe dit in detail functioneert, vindt u in de handleiding van uw browseraanbieder.

In uw browser kunt u instellen dat opslag van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u toestemming geeft. Wanneer u de cookies van onze dienstverleners en partners niet wilt accepteren, kunt u de instelling in uw browser ‘Cookies van derden blokkeren’ selecteren.

In principe wordt in het menu van uw webbrowser via de hulpfunctie getoond hoe u nieuwe cookies kunt afwijzen en al ontvangen cookies kunt uitschakelen.

Let echter erop dat voor ongehinderde navigatie op het MyLiebherr-portaal alsmede voor de selectie en vormgeving bepaalde ‘essentiële’ cookies onontbeerlijk zijn. Deze cookies worden door ons alleen voor de controle van de efficiëntie van het MyLiebherr-portaal en het verzamelen van de bezoekersfrequentie gebruikt.

G. Gebruik van Google-technieken

I. Hoe kan ik de opslag van Google-technieken (cookies) voorkomen?

Wanneer u niet wilt dat Liebherr-Hausgeräte GmbH gegevens over uw bezoek verzamelt en analyseert, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken (zogeheten ‘opt-out’).

Voor de technische uitvoering van deze weigering wordt in uw browser een ‘opt-outcookie’ geplaatst. Dit cookie dient uitsluitend voor de vastlegging van uw bezwaar. Let erop dat een ‘opt-outcookie’ om technische redenen alleen geldt voor de browser waarin deze is opgeslagen. Wanneer u cookies verwijdert of een andere browser of eindapparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw instellen.

Hier kunt u direct het ‘opt-outcookie’ installeren. Als alternatief kunt u de via de volgende link beschikbare browserplug-in downloaden en installeren.

II. Wat is Google Analytics?

Het MyLiebherr-portaal maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Google Analytics gebruikt cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

We hebben de IP-anonimisatie op het MyLiebherr-portaal geactiveerd, zodat uw IP-adres door Google al binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. In opdracht van Liebherr-Hausgeräte GmbH als exploitant van het MyLiebherr-portaal zal Google de bovengenoemde informatie gebruiken om uw gebruik van het MyLiebherr-portaal te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en online gebruik verbonden diensten tegenover Liebherr-Hausgeräte GmbH te realiseren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware voorkomen; we wijzen u echter erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt daarnaast vanaf dat moment het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, indien u de via de volgende link beschikbare browserplug-in downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

III. Wat is Google AdWords?

We gebruiken het online advertentieprogramma ‘Google AdWords’ en in het kader van Google AdWords ‘conversion tracking’. Het cookie voor conversion tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google getoonde reclame klikt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor persoonlijke identificatie.

Indien de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van de AdWords-klant bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de reclame geklikt heeft en naar deze pagina is doorgeleid. Iedere klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen daardoor niet via de website van AdWords-klanten worden teruggevolgd.

De met behulp van de conversion cookies verzamelde informatie dient ervoor om conversiestatistieken voor AdWords-klanten te genereren, die voor conversion tracking hebben gekozen. De klanten ontvangen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een pagina met een conversion-trackingtag zijn doorgeleid. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

Google AdWords wordt alleen gebruikt in zoverre u via de zogeheten cookiebanner uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik. Wanneer u cookies voor conversion tracking wilt deactiveren, kunt u uw browser zo instellen dat cookies van het domein ‘googleadservices.com’ worden geblokkeerd.

Meer informatie over het thema ‘Gegevensbescherming’ in het kader van het online advertentieprogramma Google AdWords vindt u op https://www.google.com/policies/privacy.

IV. Wat is DoubleClick?

DoubleClick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). DoubleClick by Google gebruikt cookies om voor u relevante reclames te tonen. Daarbij krijgt uw browser als pseudoniem een identificatienummer (ID) om te controleren welke reclames in uw browser zijn getoond en welke reclames zijn geopend. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Door het gebruik van DoubleClick-cookies kan Google en zijn partnerwebsite slechts reclames op basis van eerdere bezoeken op onze of andere websites online tonen. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor de evaluatie aan een server in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Doorgifte van de gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de opgedragen gegevensverwerking plaats. In geen geval zal Google uw gegevens met andere door Google verzamelde gegevens samenvoegen.

Door uw toestemming die u kon geven via de banner die bij het eerste bezoek aan de Liebherr-website getoond wordt, verklaart u in te stemmen met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google en de eerder beschreven aard en manier van gegevensverwerking alsmede het genoemde doeleinde. U kunt de opslag van cookies door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware voorkomen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van de Liebherr-website volledig kunt gebruiken.

U kunt daarnaast het verzamelen van de door de cookies gegenereerde en op uw gebruik van de Liebherr-website betrekking hebbende gegevens door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, indien u de browserplug-in die via de link https://adssettings.google.com/ onder het punt Deactivatie-extensie voor DoubleClick beschikbaar is downloadt en installeert. Als alternatief kunt u de DoubleClick-cookies op de pagina van de Digital Advertising Alliance via de volgende link deactiveren: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

H. Rechten van betrokkenen en recht op bezwaar

U heeft binnen een wettelijk afgebakend kader recht op

1. inzage in uw gegevens;

2. correctie van onjuiste gegevens en aanvulling van onvolledige gegevens;

3. verwijdering van uw gegevens, met name wanneer (1) deze voor de in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde doeleinden niet meer nodig zijn, (2) u uw toestemming intrekt en een andere rechtsgrond voor de verwerking ontbreekt, (3) uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of (4) u bezwaar tegen de verwerking heeft gemaakt en geen zwaarder wegende gronden aanwezig zijn voor de verwerking.

4. beperking van de verwerking van uw gegevens, met name wanneer de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden of de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is en u in plaats van verwijdering om de beperking van het gebruik verzoekt.

5. Het recht om uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en te verwerken en om uw gegevens door ons direct aan een andere gegevensverantwoordelijke door te geven.

Let erop dat de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan uw intrekking op grond van uw toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet blijft.

Bij niet-schriftelijke geldigmaking van de bovengenoemde rechten vragen we begrip voor het feit dat we eventueel bewijsstukken van u verlangen, die aantonen dat u de persoon bent voor wie u zich uitgeeft. Daarnaast heeft u recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthouder.

I. Hoe neem ik contact op met de functionaris voor gegevensbescherming?

Neem bij vragen over gegevensbescherming contact op met:

Gegevensbescherming

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen Duitsland

datenschutz@liebherr.com

Versie: februari 2019© 2024 Liebherr Appliances Belgium NV Alle rechten voorbehouden.