Vaak kunt u een storing zelf verhelpen, via de tips in de gebruiksaanwijzing of de rubriek veelgestelde vragen . Zo kunt u een onnodig monteursbezoek voorkomen.
 • Kan ik twee koel/vries apparaten op elkaar of naast elkaar plaatsen?

  De uitleg van de effecten en gebruiksproblemen:

  Een koelkast koelt niet en een vrieskast vriest niet maar dat apparaten voeren warmte af. Het onderste apparaat zal, bijna altijd de vrieskast, de koelkast “voorverwarmen. Het energieverbruik van de koelkast kan hierdoor stijgen. Bij warmere periodes zal de gewenste koeltemperatuur moeilijk(er) gehaald kunnen worden, vaak gepaard gaande met een te hoge vochtigheid in de koeler zelf; beslagen glasplateaus en snel bedervende levensmiddelen.  

  Omdat de koeler veel langer dan normaal moet blijven draaien vormt zich op de achterwand, waarin de koelverdamperplaat zich bevindt om warmte te onttrekken, teveel ijs; te veel ijsvorming betekent veel waterafvoer via het gootje onderin, dat via een kleine slang naar de opvangbak op de compressor loopt. Hierdoor ontstaat de kans op overstroming van het opvangbakje.

  Tweedeurs combikasten met vriesladen onder hebben dit verschijnsel niet, deze apparaten zijn namelijk voorzien van 1 grote condensor voor de benodigde gezamenlijke warmte afgifte.

  Het gewicht van de koeler (netto 39 kg) met inhoud is al snel meer dan 60 kg en dit drukt voortdurend middels de 2 metalen stelpootjes op de voorzijde van het bovenblad van de vrieskast, waarin alle bediening en elektronica zit.

  Bij een stapelsituatie, maar ook bij strakke plaatsing naast elkaar, kan tevens het natuurverschijnsel “koudebrug” optreden. Koudere oppervlaktes condenseren en geven uiteindelijk waterdruppels af. Dit is te voorkomen door minimaal 3 tot 5 cm ruimte tussen de apparaten vrij te houden.

  Voor plaatsing naast elkaar heeft Liebherr speciale side by side modellen met warmewand systeem. Door een licht verwarming van de buitenzijwand wordt condensvorming tussen de twee kasten voorkomen.

 • Wat kost een reparatie buiten de garantieperiode?

  Vaak kunt u een storing zelf verhelpen. Via de tips in de gebruiksaanwijzing of deze rubriek kunt u vaststellen of een bezoek van een technicus echt nodig is. Wij maken u erop attent dat er bij een onnodig bezoek kosten in rekening gebracht zullen worden.

  Het starttarief van een monteursbezoek is € 87,12 incl BTW (prijsniveau 07/2018)
  Het starttarief is opgebouwd uit de verplaatsingskosten en 12 minuten uurloon.

  Wanneer de technicus bij een ingeplande herstelling niemand thuis aantreft zullen de kosten van het starttarief in rekening worden gebracht.

 • Ik heb rijpvorming op de rand van mijn diepvrieskist

  In de lucht bevindt zich vocht. Warme lucht kan meer vocht vasthouden dan koude lucht. Bij het openen van de diepvrieskist zal de warme lucht in aanraking komen met de koude kunststof rand van de diepvrieskist. Het vocht uit de warme lucht zet zich dan onmiddellijk als rijp af op deze rand. Door het rijplaagje te verwijderen met de bijgeleverd ijsschraper voorkomt u dat de rijplaag steeds dikker wordt en dat de deksel niet meer goed sluit, waardoor een nog veel sterkere rijpgroei zal ontstaan. Het afgeschraapte rijp mag zonder meer in de kist vallen, daar dit "ijs" droog gevroren is en nergens meer aan vast zal vriezen. Tijdens de grote schoonmaakbeurt, die één of tweemaal per jaar moet plaatsvinden, zal het ijs met het overige dooiwater wegstromen.

  Waarom deed dit zich niet voor bij "oudere"kisten?

  De bovenste leiding van de verdamper ligt bij oudere kisten 18 cm onder de rand van de kist. Bij de nieuwe diepvrieskisten is dit slechts 6,5 cm. Bij oudere kisten moest, om de temperatuur van -18°C bovenin de kist te bereiken, de thermostaat veel hoger worden gezet dan bij de nieuwere kisten het geval is. Dit levert een belangrijke energiebesparing op.

  In het dekselrubber bevinden zich op verschillende plaatsen perforaties. Deze kleine gaatjes zorgen ervoor, dat de kist zich na openen en weer sluiten niet langdurig vacuüm kan zuigen, waardoor de kist niet meer kan worden geopend. Ter hoogte van deze perforaties zal meer rijpvorming optreden. Dit is volstrekt normaal.

  Enige rijpvorming op de rand van de diepvrieskist is het gevolg van een energiebesparende maatregel en is niet geheel te voorkomen.

 • IJsblokjes uit IceMaker hebben een vreemde smaak

  Alle materialen en componenten (inclusief het koelsysteem en de isolatie) van een Liebherr zijn volledig hygiënisch en voldoen aan de strengste eisen die gesteld worden aan de volksgezondheid. Een vreemde smaak van de ijsklontjes kan daardoor niet ontstaan door de IceMaker. Een niet originele aansluitslang (bijvoorbeeld slang voor wasautomaat), aluminium waterleiding of kraan die niet geschikt is voor drinkwater (wasmachinekraan) kunnen een (chemische) smaak aan het water afgeven.

  Controleer of de originele aansluitslang is gebruikt. Controleer of het water uit een andere kraan hetzelfde smaakt als het water uit de kraan waarop de IceMaker is aangesloten. Welke waterleiding ligt er (nieuwbouw vaak aluminium met plastic binnenmantel)?

  Een oplossing bij veelal goedkopere kranen kan zijn om het plastic busje te vervangen door een ouderwets rubbertje (zit onder de zwarte knop in de kraan).

 • Wat is het verschil tussen een koel/vrieskast en een koel/vriescombinatie?

  Van buiten zien alle modellen met twee deuren, één voor het koelgedeelte en één voor het vriesgedeelte, er hetzelfde uit. Er is echter een groot verschil tussen koel/vrieskasten en koel/vriescombinaties. Koel/vriescombinaties hebben een gescheiden regeling en aparte temperatuursensoren voor het koel- en vriesgedeelte. Hierdoor is het mogelijk de temperatuur van de koelkast en de vriezer nauwkeurig en onafhankelijk van elkaar in te stellen. Een koel/vrieskast heeft slechts één regeling en één temperatuursensor in het koelgedeelte, die bepaalt of de compressor moet aanslaan of niet. De vriezer draait als het ware mee op het koelgedeelte. Bij lage omgevingstemperaturen (< 18°C) moet de winterschakelaar worden ingeschakeld om de vereiste lage temperatuur in het vriesgedeelte te kunnen garanderen (bij sommige modellen gebeurt dit automatisch).

  Liebherr koel/vriescombinaties beschikken over DuoCooling waarbij twee volledig gescheiden koelsystemen de temperatuur in het koel- en vriesgedeelte niet alleen nauwkeurig en onafhankelijk regelen maar er ook geen luchtuitwisseling plaatsvindt tussen koel- en vriesdeel. Hiermee wordt overdracht van geuren en uitdroging van opgeslagen levensmiddelen voorkomen. Een geurfilter is hierdoor overbodig.

   

 • Wat wordt bedoeld met klimaatklasse?

  De klimaatklasse van een koel- of vrieskast geeft aan voor welke omgevingstemperaturen het apparaat geproduceerd is. Er zijn 4 klimaatklassen, die afzonderlijk of in combinatie bij de diverse uitvoeringen vermeld kunnen staan.

  SN = omgevingstemperatuur van 10°C tot 32°C
  N = omgevingstemperatuur van 16°C tot 32°C
  ST = omgevingstemperatuur van 16°C tot 38°C
  T = omgevingstemperatuur van 16°C tot 43°C

  De combinatie SN-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van +10°C tot +43°C.

  Bij temperaturen onder de ondergrens van de klimaatklasse zullen koelkasten met en zonder vriesvak en dubbeldeurs koelkasten niet meer goed kunnen functioneren. Statische huishoud vrieskasten daarentegen zullen technisch nog wel goed functioneren. Wanneer de omgevingstemperatuur echter onder het vriespunt komt, kan LIEBHERR de goede werking van elektronische onderdelen niet meer garanderen. Tevens kan op bepaalde plaatsen, onder andere op de elektronica condensvorming optreden.

  Statische huishoudelijke vrieskasten daarentegen zullen technisch nog wel goed functioneren. Sinds 1 juli 2017 zijn alle vrieskisten en alle vrieskasten en tafelmodel vrieskasten met SmartFrost voorzien van FrostProtect. Deze vriezers blijven functioneren bij een omgevingstemperatuur vanaf -15°C. Voor alle vriezers gefabriceerd voor deze datum en vriezers met NoFrost is de ondergrens 0°C.

  Bij de professionele diepvrieskasten (uitgezonderd statische diepvrieskasten) is vanwege het ontdooisysteem een omgevingstemperatuur van minimaal +10°C verreist.

 • Kan ik mijn diepvrieskast in een onverwarmde ruimte plaatsen?

  Alle koel- en vriesapparaten zijn ingedeeld in zogenoemde klimaatklassen. Een klimaatklasse is de omgevingstemperatuur waarin het apparaat functioneert volgens de opgegeven specificaties. Alle LIEBHERR diepvrieskasten zijn geproduceerd voor klimaatklasse SN-T. Dit wil zeggen dat zij geschikt zijn voor omgevingstemperaturen tussen +10 en +43 ºC. Binnen deze temperatuurrange voldoen zij aan alle in de brochure vermelde specificaties, zoals het opgegeven energieverbruik. Dit wil overigens niet zeggen, dat de kast buiten deze temperatuurrange niet functioneert. Ook bij temperaturen onder +10 ºC zal een LIEBHERR diepvriezer uw levensmiddelen blijven conserveren. Bij deze lage omgevingstemperaturen is het echter wel mogelijk, dat zich op de buitenzijde van de diepvrieskast condens vormt. Daarom is het advies om de kast op een vlonder te plaatsen zeker niet misplaatst. Bij lage temperaturen en vochtige omstandigheden kunnen kunststoffen en de lak wel wat aangetast raken. Indien u uw diepvrieskast hiertegen wilt beschermen kunt u de buitenkant in de autowas zetten.

  Sinds 1 juli 2017 zijn alle vrieskisten en alle vrieskasten en tafelmodel vrieskasten met SmartFrost voorzien van FrostProtect. Deze vriezers blijven functioneren bij een omgevingstemperatuur vanaf -15°C. Voor alle vriezers gefabriceerd voor deze datum en vriezers met NoFrost is de ondergrens 0°C.

  Bij de professionele diepvrieskasten (uitgezonderd statische diepvrieskasten) is vanwege het ontdooisysteem een omgevingstemperatuur van minimaal +10°C verreist.

 • Waarom ontstaat er soms condens aan de buitenkant van vrieskasten?

  Warme lucht kan meer vocht vasthouden dan koude lucht. Als warme lucht tegen een koud oppervlak komt ontstaat daarom condens op het koude oppervlak. Onder normale omgevingsomstandigheden ontstaat geen condens op de buitenkant van een vrieskast. Het kan echter voor komen dat in bepaalde ruimtes, bijvoorbeeld een kelder, een hoge luchtvochtigheid heerst. Ondanks de uitstekende isolatie van LIEBHERR vrieskasten zal de oppervlaktetemperatuur van de buitenkant van een vrieskast altijd enigszins worden beïnvloed door de lage temperaturen in de vriezer. Het is onder ongunstige omstandigheden, bij een hoge luchtvochtigheid, dan ook niet altijd te voorkomen dat op het koude onderste gedeelte van de zijwand van een vrieskast, condens ontstaat. Juist bij de huidige goede isolatiematerialen zal dit aan buitenkant van de kast plaatsvinden, omdat de warmte van de buitenlucht niet in de isolatie doordringt.

  Bij oudere kasten vindt de condensatie in het isolatiemateriaal plaats, waar het onzichtbaar, maar wel schadelijk is. Indien u de vrieskast niet elders kunt plaatsen, adviseren wij u de kast op een verhoging, bijvoorbeeld een vlonder, te plaatsen, zodat de voetjes niet in het vocht kunnen komen. Tevens is het aan te raden de kast, als extra bescherming, aan de buitenzijde met autowas te behandelen.

 • Hoe wordt de capaciteit van een wijnkast gemeten?

  De capaciteit van wijnkasten wordt uitgedrukt in aantal flessen. Hierbij wordt altijd uitgegaan van flessen van het Bordeauxformaat. De Bourgognefles is dikker en heeft wat afhangende ‘schouders’. In een wijnkoelkast passen dus altijd meer Bordeauxflessen dan Bourgogneflessen.

 • Wanneer ik de koelkast kouder wil zetten moet ik dan naar een hoger of een lager cijfer draaien?

  De cijfers op de thermostaatknop staan voor het koudeniveau binnenin de koelkast. Hoe lager het cijfer des te hoger (warmer) zal de temperatuur in het koelgedeelte zijn.

 • Kan ik mijn diepvrieskist in een onverwarmde ruimte plaatsen?

  Alle Liebherr diepvrieskisten  zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes met omgevingstemperaturen tot -15°C.

  Bij deze lage omgevingstemperaturen is het echter wel mogelijk, dat zich op de onderzijde van de diepvrieskist condens vormt. Daarom is het advies om de kist op een vlonder te plaatsen zeker niet misplaatst. Omdat Liebherr diepvrieskisten rondom zijn voorzien van een zogenaamde warme-wand-constructie wordt voorkomen dat zich condens op de zijwanden kan vormen. Bij lage temperaturen en vochtige omstandigheden kunnen kunststoffen en de lak wel wat aangetast raken.

 • Kan rijpvorming in een vrieskast of vrieskist worden voorkomen?

  Rijpvorming ontstaat doordat vocht uit de warme lucht of warme producten zich afzet op de koudste delen. Rijpvorming is dus een natuurkundig verschijnsel, dat niet te voorkomen is. Wel kunt u, door uw vriezer goed te gebruiken rijpvorming beperken. De volgende punten zijn hierbij van belang:

  • Open de vriezer niet onnodig of onnodig lang;
  • Leg nooit warme producten in de vriezer, laat ze eerst afkoelen;
  • Een volledig gevulde vriezer heeft minder last van rijpvorming dan een lege of half lege vriezer;
  • Zet de thermostaat niet onnodig hoog. Een temperatuur van –18°C tot –20°C is voldoende om uw producten veilig te bewaren;
  • Plaats de vriezer niet in een warme of vochtige omgeving. Denk hierbij ook aan de nabijheid van wasautomaten, condensdrogers en verwarmingsketels;
  • Zorg dat de deur van de vriezer goed wordt gesloten;
  • Zorg voor voldoende ventilatie bij de plint van de vriezer en bij het ventilatierooster bovenop.

  Bij energiezuinige vrieskisten, waar de vriesleidingen tot bijna bovenaan de rand zitten, zal rijpvorming vooral optreden op de bovenrand van de kist. Deze rijpvorming moet als regel tenminste 1 x per week met de bijgeleverde schraper worden verwijderd. Het gevriesdroogde ijs komt op de bodem terecht en zal nergens meer aanvriezen. Bij de normale ontdooibeurt zal het met het dooiwater wegstromen. Om deze rijpvorming te minimaliseren, heeft LIEBHERR het "Stop-frost"-systeem ontwikkeld. Dit levert een 70% reductie van rijpvorming.

  Bij zogenaamde "NoFrost"-vrieskasten wordt de warme vochtige lucht onmiddellijk na binnentreden naar het in de bovenzijde ingebouwde koude-element gevoerd. De rijpvorming ontstaat op dit koude-element en niet in de vrieskast. Het koude-element wordt van tijd tot tijd automatisch ontdooid. In de praktijk betekent dit, dat u bij "NoFrost"-vrieskasten geen last heeft van rijpvorming.

 • Hoelang moet na transport een Liebherr stil blijven staan voordat hij mag worden aangezet?

  Een Liebherr apparaat kan direct na plaatsing worden aangezet.

  Het apparaat mag echter niet liggend zijn vervoerd. Door liggend vervoer kunnen leiding binnenin de motor beschadigd raken. Mocht het apparaat absoluut niet anders dan liggend kunnen worden vervoerd, zorg dan dat het apparaat schuin ligt waarbij de bodem het laagste punt is. Ook wanneer het apparaat liggend is vervoerd, heeft het geen zin het apparaat langer stil te laten staan. 

 • Het ruikt vies in mijn koelkast. Wat kan ik hieraan doen?

  Een vieze, muffe lucht in de koelkast kan de smaak van levensmiddelen nadelig beïnvloeden.
  Een koelkast kan zelf echter geen geuren maken. Het probleem moet in dit geval dus een externe oorzaak hebben. In de eerste plaats moet de binnenruimte van de koelkast volledig gereinigd worden. Een oplossing van azijn in water is hiervoor bijzonder geschikt. Het afvoergootje en afvoergaatje moeten ook helemaal schoon zijn. Het afvoergaatje kunt u bacterievrij maken door hierin twee druppeltjes chloor te laten vallen, gevolgd door een eetlepel water. Als de vieze geur zich nog voordoet, kan dit komen doordat de dooiwater opvangbak op de motor is vervuild. U vindt deze aan de achterzijde van de kast op de zwarte pot, waarin de motor zich bevindt.

 • Mijn koelkast maakt een vreemd, borrelend geluid. Is dit normaal?

  In moderne koelapparaten wordt gebruik gemaakt van een milieuvriendelijk koelmiddel. Dit koelmiddel is in koude toestand, onder hoge druk, vloeibaar. Om warmte uit de koelruimte te kunnen onttrekken, moet het koelmiddel op een gegeven moment gasvormig worden. Daarom wordt het door een nauwe doorgang in een grote ruimte geperst. Hierbij is een sissend geluid hoorbaar, met op de achtergrond een borrelend geluid. Dit borrelende geluid wordt veroorzaakt door het koken van het koelmiddel. Alle vloeistoffen die tot gasvormigheid worden gebracht, zullen een zeker moment koken. Het geluid dat dit met zich meebrengt is volstrekt normaal. Bij de oude, milieu-onvriendelijke koelmiddelen was dit ook hoorbaar, maar klonk het als gevolg van andere drukverhoudingen anders.

 • Mijn inbouw koelkast loopt erg lang. Is dit wel goed?

  Een koelkast verplaatst warmte vanuit de koelruimte naar buiten de kast. De warmte die uit de koelruimte komt wordt aan de buitenlucht afgegeven door het zwarte rooster (condensor) aan de achterzijde van de koelkast. Tevens produceert de compressor wrijvingswarmte. Ook deze wordt aan de buitenlucht afgegeven. De condensor kan hierdoor behoorlijk heet worden. Om een optimale warmtewisseling te hebben dienen de compressor en de condensor goed geventileerd te worden.
  Bij een vrijstaande koelkast gebeurt dit via de plint, deze bevindt zich aan de voorzijde onder aan de koelkast, waarmee verse lucht wordt aangezogen en warme lucht via het rooster in het bovenblad wordt afgevoerd. Bij een inbouw koelkast moeten op deze plaatsen ook ventilatiemogelijkheden zijn. Daarom moeten zowel onder als boven de koelkast ventilatieopeningen met een oppervlakte van tenminste 200 cm² zijn aangebracht. Meer informatie hierover vindt u in de inbouwvoorschriften voor uw koelkast.

 • Is het normaal dat er water- of ijsdruppels op de achterwand van mijn koelkast zitten?

  Ja, dit is volstrekt normaal. Het vocht dat met de warme lucht of de warme producten in de koelkast komt slaat neer op de koudste delen, in dit geval de achterwand van de koelkast. Doordat de achterwand temperaturen onder het vriespunt moet bereiken, vriezen deze druppels van tijd tot tijd op. Tijdens de stilstandperiode van de koelkast ontdooien de druppels weer en zakken langs de achterwand naar beneden in het afvoergootje.

 • Ik vind water onder de groenteladen en er staat water in het afvoergootje. Wat kan ik hieraan doen?

  Het automatisch ontdooisysteem zorgt er voor dat het vocht dat met de warme lucht en de warme producten in de koelkast is gekomen, via de koude achterwand en het afvoergootje, door een afvoergaatje naar een lekbak op de motor wordt geleid. Door de warmte van de motor verdampt dit vocht. Soms raakt het afvoergaatje verstopt door kruimels of andere kleine verontreinigingen die in het gootje terecht zijn gekomen. U kunt het gaatje doorprikken met een stukje ijzerdraad, een breinaald of een satéprikker. Soms treedt ook bacteriegroei op in het afvoerpijpje. In dat geval zal na het doorprikken enkele dagen later het gaatje opnieuw verstopt zijn. Het is daarom aan te raden tweemaal per jaar twee druppeltjes chloor in het gaatje te laten vallen, gevolgd door een eetlepel water.

 • De thermometer die ik in mijn koelkast heb gelegd geeft een te hoge temperatuur aan. Koelt mijn koelkast niet goed?

  Temperatuurmetingen in een koelkast geven altijd een momentopname aan. De lucht in een koelkast warmt vrij snel op in de stilstandperiode van de kast, zeker wanneer de deur wordt geopend om de thermometer af te lezen. Daarom moeten temperatuurmetingen altijd plaatsvinden in een glas water. Het water neemt na ongeveer 12 uur in de koelkast te hebben gestaan dezelfde gemiddelde temperatuur aan als de producten in uw koelkast. Door de thermometer af te lezen terwijl hij nog in het glas water staat, krijgt u een betrouwbare temperatuurmeting. Het glas kunt u het beste in het midden van de glasplaat boven de groenteladen plaatsen. De aldaar gemeten temperatuur moet ongeveer 5°C zijn.

  LET OP! De in de detailhandel verkrijgbare thermometers zijn veelal minder betrouwbaar. Zo kan vaak de schaalverdeling ten opzichte van het kwikbuisje verschoven worden, waardoor een totaal verkeerde temperatuur wordt afgelezen. De meest betrouwbare meting krijgt u met een elektronische thermometer.

 • Hoe onderhoud ik mijn RVS apparaat?

  Laat, bij plaatsing, de beschermende folie op het apparaat totdat dit volledig is geplaatst. Behandel, direct na het verwijderen van de folie, het apparaat met het bijgeleverde onderhoudsmiddel.der Bij apparaten met SmartSteel mogen de deuren niet met olie behandelt worden. Het onderhoudsmiddel is verkrijgbaar in flesjes van 50 of 250 ml.

  Plaats het apparaat niet:

  • Direct naast een kookapparaat. Direct naast een gootsteen, omdat zure reinigers die worden gebruikt om vet te verwijderen dan op  het RVS oppervlak kunnen spatten.
  • Tegen een werkblad, zonder dat de aansluiting tussen blad en apparaat waterdicht gesloten is.
  • Niet in een ruimte waar het erg vochtig is, bijvoorbeeld in de nabijheid van een wasautomaat.

  Onderhoud: 3 tot 4 maal per jaar het onderhoudsmiddel aanbrengen. Met dit middel worden tevens lichte verontreinigingen verwijderd.

  Reiniging:

  Om zwaardere verontreinigingen te verwijderen bevelen wij ons eigen merk RVS reiniger aan.
  Let er bij het aanbrengen op, dat u de doek waarmee u dit doet in de richting van de borsteling beweegt. Gebruik beslist geen schuurspons. Na het reinigen moet de RVS Cleaner volledig worden verwijderd met een schone doek en schoon water. Daarna het apparaat zeer goed drogen en onmiddellijk het onderhoudsmiddel aanbrengen.

  Gebruik op de kast nooit een reinigingsmiddel dat chloor of zuur bevat!

  Er zit roest op mijn RVS kast, hoe kan dit?

  Liebherr gebruikt een bijzonder mooie kwaliteit chroomnikkelstaal voor de productie van haar design koel- en vriesapparaten. Dit materiaal is bijzonder roestvast. Door de invloed van zuur- of chloorbevattende reinigingsmiddelen kan het oppervlak van dit chroomnikkelstaal echter aangetast raken en worden geëtst . Denk daarbij aan gootsteenreinigers, ontstoppers, toiletreinigers en reinigers voor harde vloeroppervlakken. Indien dit nog in het beginstadium is, is dit goed te verwijderen met behulp van de Liebherr RVS reiniger. Een goed gebruik van het bij uw apparaat geleverde onderhoudsmiddel voorkomt dit soort problemen.

  Reinigen van SmartSteel apparaten.

  Vanaf  april 2009 levert Liebherr SmartSteel op vrijwel alle edelstalen (es) apparaten. SmartSteel bestaat uit een coating die is aangebracht op het staal. Deze coating zorgt voor:

  • Harde. krasvaste en duurzame beschermlaag op de deuren
  • Vingerafdrukken zijn praktisch niet zichtbaar
  • Oppervlak laat zich eenvoudig reinigen.

  Smartsteel wordt alleen aangebracht op de deuren zonder zichtbaar kleurverschil. De zijwanden van de es-apparaten blijven bestaan uit edelstaal. Het reinigen van SmartSteel vereist een andere aanpak.

  • De zijwanden worden hetzelfde onderhouden als de huidige edelstalen kasten. De meegeleverde olie dient op de zijwanden aangebracht te worden voor een duurzame beschermlaag.
  • De SmartSteel deuren mogen niet worden behandeld met de meegeleverde olie. Dit kan schade opleveren aan het SmartSteel oppervlak. De SmartSteel deuroppervlakken mogen uitsluitend met een zachte schone doek worden gereinigd.

  Meer informatie vindt u in de handleiding. Bent u de handleiding kwijt, dan kunt u contact opnemen met uw dealer of een e-mail sturen naar spare@cinem.be

 • Hoe vaak moet een koel- of vrieskast aanslaan?

  Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Moderne energiezuinige koel- en vriesapparaten slaan vaker aan dan oude apparaten. Ze lopen echter wel korter. Als vuistregel mag je aannemen, dat een koel- of vrieskast goed werkt, wanneer hij gemiddeld ¾ tot ½ deel van de tijd loopt. U moet daarbij denken aan 20 minuten lopen en vervolgens 10 minuten stilstaan. De totale looptijd is echter sterk afhankelijk van omgevingsomstandigheden, gebruik en belading.

 • Wat is een winterschakelaar?

  Een winterschakelaar is een hulpmiddel om het vriesgedeelte van een koel/vrieskast ook bij lage omgevingstemperaturen goed te laten werken. Als de omgevingstemperatuur van de ruimte waarin een koel/vrieskast is geplaatst relatief koud is, zal de temperatuur in het koelgedeelte, mede door de goede isolatie van LIEBHERR apparaten, maar heel langzaam stijgen.
  De compressor(motor) zal voor het koelgedeelte maar heel weinig hoeven aanslaan. Voor het vriesgedeelte is dit in sommige gevallen echter te weinig, waardoor het hier te warm zal worden. Bij LIEBHERR koel/vrieskasten is daarom in de rechter of linker zijwand, net voor de groenteladen een klein verwarmingselement ingebouwd. Dit verwarmingselement wordt ingeschakeld met een schakelaar die zich of op het thermostaathuis bevindt, of op het bedieningspaneel. Door het inschakelen van het verwarmingselement zal de temperatuur in het koeldeel sneller stijgen, waardoor de compressor eerder aanslaat, en zodoende de temperatuur in de vriezer voldoende laag blijft.
  Natuurlijk zorgt het draaien van de compressor er tevens voor dat de producten in de koelkast niet warmer worden. De winterschakelaar moet bij omgevingstemperaturen tussen 10°C en 18°C worden ingeschakeld. Bij omgevingstemperaturen boven 18°C kan de winterschakelaar worden benut als invriesschakelaar, omdat dan het vriesgedeelte extra koud wordt.

 • De temperatuur die ik in mijn vrieskast meet is veel hoger/lager dan die in mijn display staat aangegeven. Hoe kan dit?

  Temperatuurmetingen in een vrieskast moeten plaatsvinden tussen de producten. Het meten van de luchttemperatuur geeft altijd een onbetrouwbaar resultaat, waarbij de afgelezen temperatuur hoger is dan in werkelijkheid. Tussen de producten zult u meestal een veel lagere temperatuur meten dan op het display staat aangegeven. De afgelezen temperatuur kan soms wel 10° kouder zijn. Dit wordt veroorzaakt, doordat het display de warmst mogelijke temperatuur op enige plaats in de vriezer toont. Doordat de lucht zich bij een gesloten deur slechts langzaam door de vriezer beweegt, kan het op diverse plaatsen in de kast veel kouder zijn. De hoogste temperaturen zult u meestal kunnen meten voor in de hoeken van de bovenste lade of in dehoeken van de onderste lade.

  De temperatuur in een diepvrieskast kunt u het beste meten door een thermometer in een glas gevuld met plantaardige olie te plaatsen.

 • Aan de achterzijde van het apparaat knippert een lichtje wat is dat?

  De inverter knippert regelmatig om de 15 seconden.

  De inverter is met een diagnose LED uitgevoerd. De elekronica van bepaalde koel/vriesapparaten is uitgerust met een diagnose LED. Deze knippert om de 15 seconden. Het knipperen van de LED is normaal en laat een goed functioneren van de kast en elektronica zien.

 • Aan de glasplaten in mijn koelkast hangen druppels. Wat kan ik hieraan doen?

  Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Vocht in een koelkast is altijd afkomstig van warme lucht, die bij afkoeling condenseert op een koud oppervlak. Normaal gesproken zal het meeste vocht condenseren op de achterwand van de koelkast. Alleen wanneer er bijzonder veel vocht in de kast is, of er een constante aanvoer is van warme lucht, of wanneer de glasplaten bijzonder koud zijn zullen er vochtdruppels aan de onbreekbare glazen draagplateaus komen. De volgende punten kunt u zelf controleren:

  • Is de temperatuur te koud ingesteld. In de koelkast moet het gemiddeld 5 tot 7°C zijn.
  • Zijn er zo veel producten in de koelkast, dat de lucht niet goed kan circuleren.
  • Ligt er bladgroente onafgedekt, buiten de groenteladen in de koelkast.
  • Sluit de deur wel goed, vooral bij inbouwapparaten.
  • Zijn de ventilatieopeningen onder en boven de kast volledig vrij, bij vrijstaande kasten.
  • Zijn er boven en onder de kast voldoende grote ventilatieopeningen aangebracht (tenminste 200 cm² elk), bij inbouwkasten.
  • Is het afvoergaatje niet verstopt.
 • Heb ik recht op garantie als ik een apparaat in het buitenland aanschaf?

  Wanneer een in het buitenland gekocht product of een door derde geïmporteerd product bij Cinem NV wordt aangeboden voor service- of garantieverlening zal Cinem NV u terugverwijzen naar de partij waarmee u de koopovereenkomst heeft gesloten (uw leverancier). Deze zal vervolgens de aanvraag voor service of garantieafwikkeling met zijn toeleverancier moeten opnemen. Garantievoorwaarden in het buitenland kunnen afwijken.

  Voor een optimale service en garantieverlening wijzen wij u erop altijd te informeren of het door u aan te schaffen product afkomstig is van de Belgische importeur Cinem NV.

Geen antwoord op uw vraag gevonden?

Plan een serviceafspraak in

Bij een onverhoopt probleem met uw Liebherr apparaat wilt u zo spoedig mogelijk bezocht worden door een servicetechnicus.

maak een service afspraak

Neem contact met ons op

Heeft u specifieke vragen die hier niet worden beantwoord of wilt u persoonlijk te woord worden gestaan, neem dan contact met ons op.

neem contact op

Hoe tevreden bent u met deze pagina?

Bedankt!

Uw feedback is met succes verstuurd.

Feedback?